Cho vợ đi khám phụ khoa bị bác sĩ chén

Cho vợ đi khám phụ khoa bị bác sĩ chén. Những ông chồng đưa vợ đi khám hiếm muộn bị bác sĩ tặng cho cái bầu mà không biết. Tên bác sĩ khốn nạn toàn khám bướm bằng lưỡi với ngón tay làm các bà vợ sướng rên mà bịt mồm không dám kêu la sợ chồng biết…