Bố chồng hiếp dâm con dâu không thể chống cự

152

Bố chồng hiếp dâm con dâu không thể chống cự. Cô con dâu mới cưới đang độ tuổi 20 xinh đẹp phơi phới làm bố chồng ngày nào cũng thèm muốn. Rồi cơ hội cũng đã đến khi con trai đi công tác dài ngày. Cô con dâu khi biết bản chất dâm dê của bố chồng thì đã muộn. Suốt những ngày làm dâu, cô bị bố chồng hiếp dâm mỗi ngày….